Hakkımızda

 

VizNET Hakkımızda

Hakkımızda

 

Şirketlerin verilerinin yedekleme,koruma ve güvenliği başta olmak üzere, yönetilebilir hizmetler, big data ve monitörleme gibi alanlara hız kazandıracak ve fark yaratacak bir strateji ile kurulan Viznet, bu alanlara odaklanmış lider veri yönetim firmasıdır. 

Viznet, sunucudan ağ yapılarına kadar her türlü ortamdaki verinin güvenli ve sürekli şekilde korunmasını ve çalışmasını sağlayan entegre çözümler sunar. Viznet, sunduğu hizmet ve çözümlerde “müşteri memnuniyeti temelli” yaklaşımı esas alır.

Kendi alanında lider uluslararası markalar ile iş ortaklığı yapmaktadır. Telekomünikasyon, teknoloji, finans, sanayi, savunma ve kamu başta olmak üzere farklı sektördeki tecrübesiyle, hizmet vermektedir.

Temel Değerlerimiz

• Uzmanlaşma ve sürekli gelişime yatırım

• Sürekli öğrenen, bilgi birikimini geliştiren ve bu sayede büyüyen bir organizasyon

• "Kazan kazan” ilişkisine dayalı müşteri ve iş ortağı ilişkisi

• Etik, tutarlı ve şeffaf  iş ilişkisi yönetimi

• İş kalitesinin sürekliliği ve sektöre kaliteli ve rekabetçi katkı

Vizyon ve Misyonumuz

Kurumsal bilgi teknolojileri pazarında faaliyet gösteren firmamızın hedefi, her anlamda sürekli büyümek ve son teknolojileri takip eden yenilikçi, kaliteli ve rekabetçi bir yapıya sahip olmak.

Vizyonumuz; sahip olduğu bilgi birikimi ve sürekli gelişen insan kaynağı yetkinliği ile güvenlik, big data, yönetilebilir hizmetler ve yedekleme çözümleri üreten sistem bütünleştirici global teknoloji şirketi olmak.

Misyonumuz; Olağanüstü durumlarda iş sürekliliğine ihtiyaç duyacak her türlü firmaya; verinin konsolidasyonu, güvenliği, yedeklenmesi ve felaket durumunda kurtarılması konularında yüksek kalitede entegre yazılım, donanım ve ağ hizmetleri çözümleri sunmak.

HİZMET ANLAYIŞIMIZ

Viznet , hizmet anlayışını ana faaliyet alanı olan iş sürekliliğinin gereklilikleri çerçevesinde şekillendirir. Bu anlamda Viznet’in sunduğu çözümler, bir firmada iş sürekliliğinin sağlanabilmesine imkan tanıyacak şu 3 ana alanı kapsayan biçimde sunulur: 

• Kritik olan verinin daima erişilebilir olmasını sağlayacak çözümlerin sunulması,

• Sunulan çözümler ile verilerin ileri seviyede korunmasının ve yönetiminin sağlanması,

• Sunulacak çözümler ile uygulamaların ve yapıların sürekliliğinin sağlanması