Hakkımızda

 

VizNET Hakkımızda

Hakkımızda

 

Türkiye'deki yedekleme başta olmak üzere, yönetilebilir hizmetler, güvenlik, big data ve monitörleme gibi alanlara hız kazandıracak bir strateji ile kurulan Viznet, Türkiye'nin sadece bu alana odaklanmış lider veri yönetimi firmasıdır. 

Viznet, uyguladığı ekosistem çerçevesinde sunucudan ağ yapılarına kadar her türlü ortamdaki verinin güvenli ve sürekli şekilde korunmasını ve çalışmasını sağlayan entegre çözümler sunar. Bu konsept paralelinde sunduğu hizmet ve çözümlerde “müşteri memnuniyeti temelli” yaklaşımını uygulamaktadır. 

Viznet, bu bağlamdaki ekosistemi sayesinde ürettiği hizmet ve çözüm modelleri ile, kendi alanınında öncü ve lider uluslararası markalar ile iş ortaklığı yapmaktadır. Telekomünikasyon, Teknoloji, Finans, Üretim, Sanayi, Savunma ve Kamu başta olmak üzere değişik alanlardaki sektörler arası deneyimi ile farklı donanım ve yazılım platformları üzerinde uygulama gerçekleştirmektedir. (Yerel ve global anlamda başarı hikayesi olan Referanslarımız hakkında detaylı bilgi almak isterseniz marketing@viz.net adresine mail atmanızı rica ederiz.)

Temel Değerlerimiz


Viznet, iletişimde bulunduğu temel kitleleri; çalışanları, müşterileri ve iş ortakları olarak belirlemektedir. Bu kişiler ve firmalar ile kurduğu ilişkilerde belli değerlere ve karşılıklı kazanç temeline göre hareket etmektedir. Bu temel değerler şu şekilde sıralanabilir:

  • • Bireysel ve bireylere bağlı örgütsel gelişim
  • • Sürekli öğrenen , bilgi birikimini geliştiren ve bu sayede büyüyen bir organizasyon
  • • "Karşılıklı kazanma" ilişkisine dayalı müşteri ve iş ortağı ilişkisi
  • • Etik, tutarlı ve şeffaf ilişki yönetimi
  • • İşbirliklerinin getirisi olarak iş sürekliliği alanına ve sektöre katkı


 

Kurumsal Vizyon ve Misyonumuz


Kurumsal Bilgi Teknolojileri pazarında faaliyet gösteren bir firma olarak hedeflerimizi her anlamda sürekli büyümek ve yenilenmek üzerine inşaa ediyoruz. 

Kurumsal vizyonumuzu ve misyonumuzu bu hedeflere paralel olarak şu şekilde yapılandırdık; 
 

Viznet Vizyonunu ;


Sahip olduğu bilgi birikimi ve sürekli gelişen insan kaynağı yetkinliği ile Türkiye'de ve içinde bulunduğu bölgede güvenlik, big data, yönetilebilir hizmetler ve yedekleme çözümleri çerçevesinde toplam çözüm üreten sistem bütünleştiricisi şirket olmak üzerine inşaa etmiştir. 
 

Viznet'in Misyonu ;


Olağanüstü durumlarda iş sürekliliğine ihtiyaç duyacak her türlü firmaya; verinin konsolidasyonu, güvenliği, yedeklenmesi ve felaket durumunda kurtarılması konularında yüksek kalitede entegre yazılım, donanım ve ağ hizmetleri çözümleri sunmak; bu sayede de şirketlerin Pazar Değerine katma değer sağlamaktır. Çözüm Anlayışımız Viznet'in Çözüm Odaklı Müşteri Memnuniyeti Yaklaşımı , ağ yapılarında veri koruma, depolama ve iş sürekliliği anlamında müşterinin ihtiyaç duyduğu her türlü çözümü tek elden sunabilir. Bu anlamda müşteri memnuniyetini çözüm odaklı hizmet yapısı ile birleştirebilmiştir. 

Viznet, çözüm odaklı yaklaşımını kendi alanında eğitimli ve deneyimli uzman kadrosu ile müşterilerine sunarken, kendi alanında dünyanın en büyük ve öncü firmaları ile iş ortaklığı yapar. 

Viznet , çözüm anlayışını ana faaliyet alanı olan iş sürekliliğinin gereklilikleri çerçevesinde şekillendirir. Bu anlamda Viznet’in sunduğu çözümler, bir firmada iş sürekliliğinin sağlanabilmesine imkan tanıyacak şu 3 ana alanı kapsayan biçimde sunulur: 
 

  • • Kritik olan verinin daima erişilebilir olmasını sağlayacak çözümlerin sunulması,
  • • Sunulan çözümler ile verilerin ileri seviyede korunmasının ve yönetiminin sağlanması,
  • • Sunulacak çözümler ile uygulamaların ve yapıların sürekliliğinin sağlanması